Score: 0

the white familyshiroi kazoku

shiroi

白い

white

-i adjective